„VEGA ADM“ DOO Čenta najveći deo svoje proizvodnje bazira na žitima i proizvodima od žita namenjenih za ljudsku ishranu. Poslovna filozofija firme je proizvesti kvalitetno, uskladištiti i sačuvati požnjeveno i preraditi u proizvode koji će se po kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti uklopiti u svetske standarde. Zbog toga se preduzimaju odgovarajuće mere – od izbora semena pa do pakovanja gotovih proizvoda, a to je moguće jer se ceo lanac proizvodnje drži u sopstvenim rukama.

Da bi bili sigurni u kvalitet gotovih proizvoda kontrola se poverava akreditovanim labaratorijama. Sirovine iz sopstvene proizvodnje pažljivo se odabiraju i prate tokom celog procesa proizvodnje.

Proizvodnja se obavlja po proizvodjačkoj specifikaciji na način kako je to utvrdjeno odgovarajućim propisima.

Poseban naglasak u proizvodnji daje se na pripremi sirovina sa motom:

DA SE IZ SIROVINA IZDVOJI SVE ONO ŠTO JE ŠTETNO, A DA SE ZADRŽI SVE ONO ŠTO JE KORISNO.

u tom smislu u pripremi se izdvajaju sve primese kao i oštećena zrna, a zadržavaju se jedra i zdrava zrna. Pored toga uvedena je i površinska obrada sa zadatkom da se sa površine uklone svi kontaminenti, kao i beskorisni epitelijalni delovi zrna.

Ove operacije obavljaju se grupom uredjaja za izdvajanje primesa i površinsku obradu. Ovaj postupak omogućava da se daljim postupkom prerade dobiju:

HIGIJENSKI I ZDRAVSTVENO BEZBEDNI PROIZVODI.

Sledeći moto firme je da se iskoriste svi nutritivni potencijali zrna, a to su: visok sadržaj mineralnih materija, skoro svi vitamini sadržani u zrnu, a naročito visok sadržaj dijetalnih vlakana sadržanih uglavnom u perifernim delovima zrna sa čim sledimo svetske tendencije u ishrani.

Naši proizvodi nalaze dobru prodju na našem tržištu, a i u ishrani.

Iz velike palete proizvoda izdvajamo:

  1. Integralno pšenično brašno
  2. Prehrambene pšenične mekinje
  3. Stabilizovane pšenične klice
  4. Integralno ražano brašno
  5. Integralno ječmeno brašno
  6. Integralno ovseno brašno
  7. Heljdino integralno brašno
  8. Kukuruzno belo brašno
  9. Kukuruzno žuto brašno

U prikazu dela proizvodnog programa je učestvovao dr Milan Žeželj koji je na osnovu uvida u proizvode i analize proizvoda izvršene u FINS-u dao vrlo pozitivno mišljenje.