Ječam je jedno od strnih žita koji se uglavnom koristio za proizvodnju slada odnosno piva i kao stočna hrana. Najnovija saznanja pokazuju da je ječam vrlo značajan u ishrani zbog visokog sadržaja uglavnom rastvorljivih ugljenih dijetalnih vlakana u obliku β glukana koji su skoncentrisani u endospermu što čini ječmeno brašno vrlo korisnim u ishrani.

U firmi „VEGA ADM“ ječmeno integralno brašno proizvodi se od sopstvenog ječma koji se gaji i skladišti u kontrolisanim uslovima. Ječam se preradjuje u tri faze. Prva faza je izdvajanje primesa, druga faza je ljuštenje da bi se dobila „geršla“, a treća faza je mlevenje do odredjene granulacije i pakovanje u ambalažu.

Pored velikog sadržaja β glukana što je osnovna karakteristika sa stanovišta ljudske ishrane, ječam sadrži i druge materije pogodne u ishrani. Posebno se ističe višak sadržaja fosfora i kalcijuma koji se nalaze u izbalansiranom stanju u odnosu na druga žita. Ječmu se pripisuje blagotvorno delovanje u prevenciji plućnih i kardiovaskularnih bolesti. Smirujuće deluje na organe za varenje, mokraćne puteve i drugo. Preporučljiv je za decu i stare, rekonvalescente i one koji osećaju fizičku i psihičku iscrpljenost.

Za sada firma „VEGA ADM“ nudi ječmeno integralno brašno u pakovanju od 4kg namenjeno manjim pekarskim pogonima i kućnoj proizvodnji specijalnih vrsti hleba, pod nazivom hleb od više žita, čiji je ječam obavezan sastavni deo.

Integralno ječmeno brašno proizvodi se po proizvodjačkoj specifikaciji, a redovno se kontroliše u nadležnim institucijama koje se bave kontrolom kvaliteta i zdravstvenom ispravnošću.

Komercijalna pakovanja su:

  • 500g namenjeno za domaćinstvo
  • 4kg namenjeno domaćinstvima i manjim pekarama
  • 20kg namenjeno pekarama.