Raž je strno žito, po svim osobinama veoma blisko pšenici. Postojbina raži i najznačajniji proizvodjački regioni su Pribaltičke zemlje i Rusija gde je to glavno „hlebno“ žito. Kod nas se raž ranije gajila više, a danas se gaji vrlo malo pa je raž zbog specifičnog ukusa i mirisa postala vrlo tražena u pekarskoj proizvodnji.

Firma „VEGA ADM“ ima sopstvenu proizvodnju raži na čemu bazira preradu i plasman integralnog ražanog brašna. Za sada se proizvodi i nudi na tržištu integralno raženo brašno, a u budućnosti planira se proizvodnja tipskih raženih brašna kao i mekinja.

Nekada su raž i proizvodi od raži smatrani siromašnom hranom medjutim najnovija saznanja koja su rezultat mnogobrojnih istraživanja pokazuju da raž ne samo da nije manje vredna, već da može biti vrlo značajna u ishrani zbog svojih nutritivnih i zdravstvenih svojstava. Istraživanja su pokazala da raž pozitivno utiče na ceo kardiovaskularni sistem, da ljudi koji redovno konzumiraju proizvode od raži manje obolevaju od raka, da imaju manje smetnji u probavi i niz drugih boljitaka. Posebna karakteristika pekarskih proizvoda od raži je specifičan miris i ukus koji su prijemčivi za velik broj konzumenata.

Firma „VEGA ADM“ ima sopstvenu proizvodnju raži koju skladišti i preradjuje u sopstvenom pogonu, pakuje i plasira na tržiste u obliku integralnog ražanog brašna čija proizvodnja je vrlo slična proizvodnji integralnog pšeničnog brašna. Osnovu proizvodnje čini priprema u kojoj se izdvajaju sve primese i zrno se površinski obradi. Specijalnom obradom i podešavanjem mlinskog kamena vrši se usitnjavanje do granulacije koja je najpogodnija za pekarsku proizvodnju koja zahteva prekrupu raži odredjene granulacije.

Da bi se dobio pekarski proizvod što prihvatljivijih organoleptičkih osobina, ražano brašno se mora mešati sa pšeničnim u različitim odnosima. Po Nemačkim standardima proizvodi se ražano pšenični hleb sa odnosom 75% raži i 25% pšenice, mešani hleb sa odnosom 50:50 i pšenično ražani hleb sa odnosima 25% raži i 75% pšenice, što preporučujemo i našim potrošačima.

Komercijalna pakovanja su:

  • 500 g namenjeno za domaćinstvo
  • 5 kg namenjeno domaćinstvima i manjim pekarama
  • 25 kg namenjeno pekarama.

Rye is by its characteristics very close to wheat. Homeland of rye and most important production regions are Baltic countries and Russia, where rye is the main “bread” cereal. In the past rye was grown in large quantities, but today its rarely grown and because of its specific taste and smell it became very popular in bakery production.

“VEGA ADM” company has its own production of rye which is based on the processing and marketing of whole grain rye flour. For now, company produces and offers whole grain rye flour, but in the future company plans to produce standard rye flour and bran.

The rye and rye products were considered food for the poor people, however, the latest findings, which are the result of many studies, indicate that rye is not only less valuable, but it can be very important in the diet because of its nutritional and health properties. Studies have shown that rye has a positive effect on the entire cardiovascular system, and people who regularly consume products from rye have a smaller chance to get cancer, they have less interference in digestion and many other advantages. Particular characteristic of rye bakery products is a specific smell and taste which are receptive to a large number of consumers.

“VEGA ADM” company has its own production of rye, which it stores and processes in its own factory, rye is packed and placed on the market in the form of whole grain rye flour, whose production is very similar to the production of whole wheat flour. Base of the production is extraction of all impurities and surface treatment of grain. With special processing and adjusting the millstone company performed grinding to granulation which is most suitable for bakery production that requires certain rye groats granulation

“VEGA ADM” company has its own production of rye, which it stores and processes in its own factory, rye is packed and placed on the market in the form of whole grain rye flour, whose production is very similar to the production of whole wheat flour. Base of the production is extraction of all impurities and surface treatment of grain. With special processing and adjusting the millstone company performed grinding to granulation which is most suitable for bakery production that requires certain rye groats granulation

Commercial packages are:

  • 500 g intended for households
  • 5 kg intended for households and small bakeries
  • 25 kg intended for bakeries.

Roggen (lat. Secale cereale) ist eine in den gemäßigsten verbreitete Getriedeart aus der Familie Süßgräßer. Die großten Produzenten von Roggen sind Rußland und Baltische Länder, aus dem Roggen stammt. Bei uns ist Roggen heute nicht so verbreitet wie früher. Aber, es ist sehr populär in den Bäckereien.

Die Firma “VEGA ADM” hat ihre eigene Herstellung von Roggen. Für jetzt herstellen wir nur Roggenvollkornmehl.

Damals wurden Produkten aus Roggen als “Ernährung von Armen“ bezeichnet. Aber, Roggen ist sehr wichtig für die Ernährung wegen ihrer nutritiven und gesunden Eigenschaft. Die Forschungen haben gezeigt, dass Roggen positiv auf Kardiovaskuläres System beeinflusst. Die Menschen, die Roggen konsumieren, leiden selten an Krebs. Besondere Eigenschaft ist ein gutes Geschmack.

Die Firma “VEGA ADM” hat ihre eigene Herstellung von Roggen. Sie produziert Roggenvollkornmehl. Besonders wichtig ist die Vorbereitung des Korns. Roggen wurde weiter auf einem Bio-Mühlstein gemahlen.

Roggenmehl wird dann zusammen mit Weizen gemischt. Bei Standard in Deutschland Roggenbrot wurde mit 75% von Roggen und 25% Weizen produziert.

Wir bieten Ihnen die folgende Verpackungen von Roggenvollkornmehl:

  • 500 g für Haushalte
  • 5 kg für Haushalte und Bäckereien
  • 25 kg für Bäckereien.